Down to content

Protierozní ochrana

Každé místo je jedinečné -  topograficky, vlastnostmi půdy a klimatickými rozdíly. Tyto činitelé mají vliv na rychlost a typ možné eroze půdy.

Tensar proto vyvíjí, vyrábí a distribuuje kompletní řadu vysoce kvalitních protierozních a sedimentačních systémů, které vyhovují požadavkům na ně kladeným.Protierozní ochrana

Od mokřadel až po kanály s extrémní průtokem vody, od krátkodobé protierozní ochrany až po trvalé zesílení vegetace
- v těchto a podobných případech Vám autorizovaní distributoři protierozních výrobků Tensar® pomohou navrhnout komplexní řešení na základě svých znalostí a zkušeností.

Tensar nabízí osvědčené, univerzální a cenově efektivní řešení pro různé protierozní aplikace včetně:

Need help?