Down to content

Hydroosev

Protierozní výrobky pro hydroosev představují mulčovací materiál ve formě suspenze, která snižuje erozi půdy a pomáhá při založení a růstu vegetace. Jsou alternativou k protierozním rohožím, pomocí hydroosevu je možná až  třikrát rychlejší instalace, a to s třetinou pracovní síly 

Protierozní výrobky pro hydroosev společnosti Tensar International se aplikují v jediném kroku společně s osivem a hnojivy, je tudíž možná až třikrát rychlejší aplikace než  u produktů, které je nutno instalovat dvoufázově.

Hydroosev

Protierozní výrobky pro hydroosev společnosti Tensar International se aplikují v jediném kroku společně s osivem a hnojivy, je tudíž možná až třikrát rychlejší aplikace než  u produktů, které je nutno instalovat dvoufázově.

Bez ohledu na náročnost Vašeho projektu či sklonu svahu, můžete se spolehnout na výhody a vlastnosti výrobků Tensar pro hydroosev.

Need help?

Product Literature