Down to content

Ochrana před vymíláním

Protierozní systémy Tensar®  poskytují osvědčená řešení, která odpovídají Vašim potřebám, pokud jde o ochranu půdy před vymíláním. Ústí trubek, kanálů a pobřežní spodní přechodné pásy jsou vystaveny dynamickému působení vody, a tím i možnému vymílání zeminy. Mezi nejčastější problémy patří otázka zpomalení odtoku dešťové vody, zachycení vymílaných půdních částic, a to s přihlédnutím k dopadům na životní prostředí a omezený rozpočet. Bez ohledu na velikost výzvy, kterým čelíte, můžete si být jisti, že máme odpovídající řešení.

Obložení problematických míst tuhými a pevnými prvky může být účinné, ale je spojeno s určitými náklady. Proto projektanti raději volí estetiku a bezpečnost, které nabízejí naše flexibilní rohože - zejména naše přechodové rohože ShoreMax®

Ochrana před vymíláním

Bez ohledu na to, jestli je Váš projekt snadný nebo komplikovaný, jestli je nutno vyřešit protierozní ochranu nebo zachycování sedimentů, můžete se spolehnout, že máme vyhovující řešení. 

Bez ohledu na to, jestli je Váš projekt snadný nebo komplikovaný, jestli je nutno vyřešit protierozní ochranu nebo zachycování sedimentů, můžete se spolehnout na protierozní systémy Tensar®:

Need help?