Down to content

Nezpevněné vozovky a pracovní plošiny

Charakteristickým rysem stavenišť po celém světě jsou nezpevněné silnice a pracovní plošiny. Ale zatímco často jsou vystaveny mimořádnému zatížení, často se nacházejí v lokalitách se slabým nebo proměnlivým podložím. A přesně tam geomříže Tensar – a zejména inovační TriAx® – pomůžou při snižování nákladů velmi účinnou mechanickou stabilizací zrnitého materiálu. Při zhutnění nad geomříží se částice zrnitého materiálu zaklíní do trojúhelníkových ok a jejich pohyb je mechanicky omezen. Toto vzájemné zazubení v kombinaci s téměř rovnoměrnou tuhostí po celých 360o vytvoří účinnou tuhou kompozitní vrstvu.


Oblasti použití

Geomříže se používají k mechanické stabilizaci nestmelených zrnitých vrstev, což umožní buď snížit požadovanou tloušťku nebo zvýšit jejich únosnost a prodloužit jejich životnost. 

Strukturální zlepšení – nezpevněné cesty, včetně krátkodobých tažných cest k nezpevněným příjezdovým komunikacím s delší životností, jako například u pobřežních  větrných elektráren, mohou být vyztuženy pomocí geomříží,což prodlouží jejich životnost, zvýší únosnost a sníží objem použitého zrnitého materiálu.

Pilotovací plošiny a  skladovací prostory - Pracovní plošiny pro bezpečný provoz těžkých zařízení jako pilotovací soupravy a jeřáby.


Roznos zatížení na místě stavby díky technologii Tensar

Tensar geomíře, zahrnující platformu pro roznos zařízení -
a hlavně geomříže TriAx® – mohou pomoci účinně snížit náklady 

Vaše výhody

Tensar má více než 30 let zkušeností při vytváření mechanicky stabilizovaných vrstev pomocí geomříží, což může:

  • Snížit tloušťku zrnité vrstvy až o 50%
  • Omezit nutné výkopové práce
  • Omezit nerovnoměrné sedání
  • Zvýšit únosnost
  • Snížit stavební emise CO2 až 50%

Need help?