Down to content

Opěrné zdi a svahy

S potřebou maximalizace stavebního území spolu s obtížným a různorodým terénem mohou inženýři zvolit širokou paletu tradičních metod - železobeton, gabiony, roubené zdi,  štětovnicové stěny či cihlové zdivo.  Ve vzrůstající míře se však mnozí obracejí k Technologii Tensar a řešením šitým na míru, které mohou vyhovět estetickým, rozpočtovým a ekologickým požadavkům.


Výhody pro Váš projekt

Jednoduché modulární systémy jež používají pečlivě integrované komponenty, Tensar konstrukce z vyztužené zeminy nabízejí různé výhody ve srovnání s tradičním železobetonem:

 • Až 75% úspor nákladů
 • Rychlou výstavbu, zkrácení času až na polovinu 
 • Volba lícních uhlů od 20˚ do 90˚, architektonické a přirozené povrchové úpravy a projektové varianty pro snadnou výstavbu oblouků a teras
 • Mezinárodní certifikace
 • Projektovaná životnost až 120 let
 • Pojištěné projekty
 • Většina systémů nepotřebuje jeřáby či dočasné podpěry
 • Do ekologických výhod lze zahrnout využití materiálu získaného na místě stavby nebo výplně z odpadového materiálu a významné snížení uhlíkových emisí

Ekonomický, flexibilní a atraktivní způsob výstavby struktur opěrných konstrukcí

Jednoduchý systém modulárních prvků, Tensar systém vyztužených zemních konstrukcí nabízí až 75% úsporu nákladů. 

Oblasti použití

Na základě našich 30letých zkušeností s výstavbou, navrhováním konstrukcí z vyztužené zeminy  a geomřížemi, systémy opěrných konstrukcí TensarTech nabízejí řadu možných řešení pro širokou škálu aplikací. Jsou to následující:

 • Opěrné zdi a mostní opěry s výběrem systémů včetně modulárních lícních bloků,panelů na plnou výšku nebo dělených panelů 
 • Strmé svahy stavěné rychle a ekonomicky za účelem vytvoření násypu se strmou čelní stěnou pokrytou rostlinstvem
 • Oprava svahů při použití geomříží a porušené půdy k obnově stability svahu při menším ekologickém poškození 

Need help?