Down to content

Opěrné zdi

Existuje mnoho tradičních metod výstavby opěrných zdí, které často zahrnují použití železobetonu a pilířů. Nicméně za účelem dosažení skutečné všestrannosti spolu se značnými úsporami jak nákladů, tak doby výstavby, vyvinul Tensar řadu Tensartech systémů opěrných zdí při použití výztužných geomříží bezpečně připevněných k variabilně vypadajícím lícním tvarovkám, včetně za sucha pokládaných betonových modulových lícních bloků.


Široký výběr možností

Díky využití 30 let našich zkušeností, projekčních odborných znalostí a inovačních výrobků geomříží nabízejí systémy opěrných zdí Tensartech velký rozsah různých čel a konstrukcí, které odpovídají  požadavkům na konečné použití konstrukce, umístění a projektovou životnost. Zahrnují následující druhy: 

TensarTech TW1TW3, a Mesa představují modulové blokové systémy opěrných zdí zhotovené z prefabrikovaného betonu v řadě barev, vzorů a struktur. Systém TW1 Link poskytuje možnost realizace architektonického návrhu s vnější zděnou nebo cihlovou vrstvou, která je připojena k čelnímu bloku Tensaru. 

TensarTech Panel jako panel na plnou výšku nebo dělený panel nabízí  prefabrikované betonové panely v rozměrech, tvarech a konečné úpravě vyhovujícím požadavkům projektu a jeho estetickým potřebám.

Tech MarineTensar  představují mohutné prefabrikované betonové bloky dokonalé se hodící do agresivního mořského prostředí

TensarTech RockWall vzhledově působí jako tradiční gabion. Líc je však napojen na blok vyztužené zeminy a tato kombinace snižuje cenu konstrukce oproti běžným gabionům

TensarTech TR2  levná, funkční struktura, kterou lze rychle a snadně vztyčit. Je vhodná pro dočasné zařízení staveniště nebo jako nárazová zóna na již existujících opěrných stěnách

Jakýkoliv je Váš projekt, můžeme Vám pomoci

Inovační technologie Tensaru je používána celosvětově, a tak je k dispozici kompletní řada případových studií a brožur. Rovněž nabízíme kompletní technickou podporu včetně odborného poradenství, specifikací, výkresů, certifikovaných projektů a cenových podrobností. Pravidelně pořádáme semináře zdarma po celém světě.

Šetřete náklady a čas společně s Technologií Tensar

TensarTech systémy zdí poskytují dlouhodobou, prokázanou návrhovou stabilitu
a estetický vzhled.

Výhody

Bez ohledu na to, který ze systémů zdí TensarTech zvolíte pro svůj projekt, výhody zůstavají stejné:

  • Dlouhodobá úspora nákladů oproti tradičním metodám
  • Jednoduchá stavba šetřící čas výstavby a peníze
  • Přitažlivé z estetického hlediska
  • Systémy modulových bloků kladených za sucha bez malty
  • Jednoduché zhotovení celku nebo zakřivených tvarů
  • Návrhová životnost
  • Možnost využití materiálů získaných na stavbě
  • Pro většinu systémů není zapotřebí ani jeřábů, ani prozatímních podpěr
  • Možnost vyhnout se nutnosti použití nosných pilot
  • Vysoká odolnost vůči dynamické a seizmické zátěži

Need help?