Down to content

Strmé svahy

Z důvodu ekologických omezení a stále rostoucích cen pozemků, inženýři často spoléhají na strmé svahy jako na možnost zvětšení dostupného prostoru. TensarTech řešení vyztužené zeminy  s použitím Technologie Tensar nepředstavuje pouze jednoduchost výstavby a ekologickou přitažlivost se zeleným lícem, ale rovněž možnost dosažení enormních úspor nákladů - až do 75% - oproti alternativním metodám.


Rozdílné systémy pro odlišné svahy

Výběr nejvhodnějšího řešení pro váš projekt bude záviset na úhlu svahu. Do 45˚ obvykle není vyžadováno stavět konstrukci v líci, nicméně pro svah s více než 45˚ nějaký druh stálého čela je již nezbytný. Firma Tensar má toto na mysli a nabízí dva standardní systémy, oba využívají naše geomříže a 30 let odborných zkušeností ve vyztužování zeminy:

TensarTech NaturalGreen  se osvědčil při výstavbě nových svahů do sklonu 45˚ a také při četných sanacích sesuvů. Tento systém používá horizontální vrstvy geomříží uvnitř půdy pro získání dlouhodobé stabilizace spolu s povrchovými rohožemi kvůli zvýšení protierozní odolnosti.

TensarTech Greenslope je navržen pro svahy se sklonem mezi 45˚ a 70˚ s vrstvami geomříží uvnitř zemního tělesa. Geomříže jsou spojeny s modulárními, odolnými ocelovým lícními bloky pomocí spojek Tensar bodkin. Toto čelo je lemované vhodným protierozním materiálem, který umožňuje růst vegetace. Sklon lícových panelů může být proměnný a je tedy možné budovat konstrukce s proměnným úhlem svahu.

Jakýkoliv je váš projekt, můžeme vám pomoci

Technologie Tensaru byla použita při konstrukcí svahů po celém světě a k dispozici je celá řada případových studií a brožur. Rovněž nabízíme kompletní technickou podporu včetně odborného poradenství, specifikací, výkresů, certifikovaných projektů a cenových podrobností a také pravidelně pořádáme workshopy zdarma po celé zeměkouli.

Praktická a ekonomická řešení pro strmé násypy.

TensarTech řešení vyztužené zeminy s použitím Technologie Tensar nepředstavuje pouze jednoduchost výstavby a ekologickou přitažlivost se zeleným lícem, ale rovněž možnost dosažení enormních úspor nákladů - až do 75% - oproti alternativním metodám.

Výhody

Bez ohledu na to, který TechTensar systém se hodí pro Váš projekt, výhody vyztužených zemních svahů zůstávají stejné:

  • Jednoduchá konstrukce může zkrátit dobu výstavby a výdaje
  • Optimalizace využití dostupného prostoru
  • Použití materiálu vytěženého na místě (včetně soudržné nebo kontaminované zeminy) pro výplň nebo recyklované výplně
  • Systém připouští nerovnoměrné sedání
  • Projektová životnost dosahující 120 let
  • Vysoká odolnost vůči seizmické zátěži
  • Mnohdy se vyhýbá nákladné úpravě základny
  • Maximalizace náhorní plošiny na šikmém místě
  • Minimalizace zásahu v ekologicky citlivých  oblastech
  • V citlivých oblastech možnost volby měkkého oproti tuhému čelu opěrných zdí


Need help?

Product Literature