Down to content

Podpora železničních tratí

Pro železnice na celém světě jsou špatná geometrie tratě a nesouosost kolejnic hlavní příčinou omezení rychlosti a drahých i rušivých údržbových prací  na trati. Technologie Tensaru však nabízí osvědčené řešení snížení údržby tratí. Naše geomříže, schválené  organizací Network Rail ve Velké Británii a státními železničními úřady po celém světě, byly předmětem rozsáhlého nezávislého výzkumu a vývoje a od raných osmdesátých let 20. století se používají ke stabilizaci kolejového lože.


Jaké výhody můžete získat

Ve srovnání s tradiční konstrukcí železničního spodku může výstavba mechanicky stabilizovaného lože:

  • Udržet geometrii tratě po delší dobu
  • Snížit rychlost sedání kolejového lože
  • Snížit údržbu vyvolanou rozpadem kameniva kolejového lože
  • Prodloužit interval údržby asi trojnásobně
  • Stabilizovat kolejové lože po dobu více než 20 let

Nové tratě

Použití geomříží Tensar TriAx k vyztužování zeminy v základech násypů a také k mechanické stabilizaci zrnitých konstrukčních vrstev při stavbě nových tratí na slabém nebo proměnlivém podloží může být přínosné díky zmenšení tloušťky těchto vrstev asi na jednu třetinu.

Jaké přínosy můžete získat

Ve srovnání s tradičními vlastnostmi konstrukčních vrstev železničního spodku může výstavba mechanicky stabilizované konstrukční vrstvy:

  • Zkrátit dobu výstavby a snížit náklady zmenšením konstrukční vrstvy nutné pro zajištění stejné únosnosti
  • Lze snížit objemy vytěžených nekvalitních zemi podloží
  • Snížený objem materiálů může zajistit déle udržitelné řešení

Certification and Approval

TriAx TX190L geogrid has been approved by rail authorities, including Network Rail, for improving the performance of ballasted track.Údržba a oprava tratí

Technologie Tensaru nabízí osvědčené řešení snížení údržby tratí. Naše geomříže, schválené  organizací Network Rail ve Velké Británii a státními železničními úřady po celém světě, byly předmětem rozsáhlého nezávislého výzkumu.

Dvě hlavní aplikační oblasti železničního tělesa

Jsou dva způsoby užití geomříží Tensar ke stabilizaci železničních těles:

  • Stabilizace kolejového lože redukuje změny geometrické polohy a sedání koleje, což může prodloužit cyklus údržby s obrovským přínosem po celou dobu životnosti
  • Zlepšení podkladu tratě stabilizací konstrukčních vrstev se zvyšuje únosnost na měkkém podloží, může zmenšit tloušťku této vrstvy a zajistit  úsporu času, nákladů a uhlíkových emisí.

Need help?

Product Literature