Down to content

Pracovní plošiny pro pilotovací soupravy, jeřáby a zatěžované plochy

Bezpečnost je důležitá při používání pojízdných jeřábů, pilotovacích souprav a dalších těžkých zařízení na  staveništích - zejména na slabém a nehomogenním podloží. V těchto případech potřebujete bezpečnou pracovní plošinu.

Jak geomříže Tensar pomáhají 

Tensar TriAx® má téměř rovnoměrnou tahovou tuhost po celých 360o, tuhé spoje a účinný tvar žebra pro lepší omezení pohybu částic. Vrstva kameniva se zaklíní do trojúhelníkových otvorů geomříží tak, že vznikne mechanicky stabilizovaná vrstva s vyšší únosností, která dokáže roznést zatížení z těžkých zařízení.


Ať je váš projekt jakýkoliv, pomůžeme vám

Inovační technologie Tensaru se používá po celém světě, k dispozici je velký počet případových studií a prospektů. Nabízíme rovněž technické poradenství a rovněž odborné poradenství, specifikace, výkresy, ověřené projekty a podrobné informace o cenách; pravidelně pořádáme bezplatné pracovní semináře po celém světě.

Zvyšte únosnost i bezpečnost

Geomříže Tensar TriAx® dokážou nejen vytvořit bezpečné vysoce zatěžované manipulační plochy, které rovněž mohou být ale také velmi levné díky použití menšího objemu výplně.

Přínosy

Použivání geomříží TriAx® při výstavbě pracovních plošin nebo úložišť má zjevné výhody oproti nevyztužené vrstvě:

  • Vyšší únosnost: mechanicky stabilizovaná vrstva roznáší zatížení na širší oblast, což vytváří bezpečnější a spolehlivější základnu pro těžké stroje
  • Nižší tloušťka vrstvy: zrnitá vrstva se může snížit až o 50 % bez ztráty účinnosti. To může také znamenat, že bude nutné vykopat a zlikvidovat menší objem zeminy z podloží


  • Výplň z kameniva horší kvality a  recyklovaného kameniva: díky lepším vlastnostem vrstvy může  mechanická stabilizace umožnit použití horších výplňových materiálů jako např. recyklát
  • Dlouhodobé úspory nákladů: menší objem výkopových prací a využívání recyklovaného kameniva může snížit náklady  na výstavbu a na polovinu snížit emise COv dané lokalitě.


Need help?