Down to content

Trvale udržitelná výstavba a zelené inženýrství

Stavební projekty musí najít správnou rovnováhu mezi maximalizací hodnoty a minimalizací dopadů, zejména s ohledem na životní prostředí. Technologie Tensar, od stabilizace podloží až po systémy opěrných konstrukcí, pomáhá najít nejúčinnější technické řešení. A u nejúčinnějších  jde nejen o snížení finančních nákladů, ale také přímo o snižování ekologických škod.

Jak Tensar může prospět všem

Existuje řada způsobů, jak výrobky a systémy Tensaru mohou přinést udržitelný přínos pro jakýkoliv projekt:

Omezení odpadu: Tensar systémy zlepšování podloží nejen snižují výšku zrnité vrstvy až o 50% a často zmenšují objem odtěžené a odvezené zeminy, ale rovněž umožní použití recyklátu. U systémů Tensar Wall lze použít  pro výplň odpad z uhelných dolů nebo práškový popílek, přičemž systémy  Tensar Slope systémy obvykle mohou využívat materiál získaný na staveništi.

Snižování uhlíkových emisí a energetická účinnost: Tradiční stavební materiály jako ocel, beton a vápno vyžadují značné množství energie, která často váže uhlík. Mechanická stabilizace podloží a vyztužené zemní konstrukce vyžadují relativně méně energie ve srovnání s tradičními řešeními. Typická opěrná konstrukce TensarTech může být postavena za jednu třetinu nákladů na energie pro tradiční železobetonové konstrukce. Asfalt má také vysoký obsah uhlíku a energie. Systémy vyztužení asfaltu, které prodlužují životnost asfaltových vozovek, mohou přispět  k celkové udržitelnosti silnice.

Zachování zdrojů vody: výrobky Tensar mohou tvořit nedílnou součást nejnovějšího trvale udržitelného systému městské kanalizace, s geomřížemi pro stabilizaci podloží v základových vrstvách propustných vozovek a rohožemi TensarMat pro protierozní ochranu v příkopech.

Minimalizace dopadu na místní životní prostředí: u projektů jako například větrné farmy, "plovoucí" příjezdové komunikace snižují dopad na hydrologii citlivé rašelinové krajiny, což má za následek menší dopad na flóru a faunu v bezprostředním sousedství komunikace. Výrobky Tensaru jsou chemicky inertní a neovlivní nepříznivě přírodní koloběh vody.

Projektováno s ohledem na účinnost…a životní prostředí

Technologie Tensar, od stabilizace podloží až po systémy opěrných konstrukcí, pomáhá najít nejúčinnější technické řešení

Ať je váš projekt jakýkoliv, pomůžeme vám najít trvale udržitelné řešení

Více než 30 let inovativní řešení Tensaru dosahují záviděníhodných ekologických výsledků po celém světě, proto je k dispozici  celá řada případových studií a prospektů. Naši zkušení technici vám pomohou při správné volbě pro váš projekt – můžete si dokonce spočítat úspory uhlíku, kterých dosáhnete použitím Tensar TriAx v rámci svého projektu pomocí naší Uhlíkové kalkulačky.

Need help?