Down to content

Trvale udržitelné systémy městské drenáže - SUDS

Základní myšlenka spočívá v pružném přístupu a kopírování přirozeného odtoku, aby se odvedla znečištěná a povrchová voda, shromažďovala, skladovala a čistila, než bude vypuštěna zpět do přírody, často prostřednictvím vodních toků.

Systémy SUDS by měly spotřebovávat co nejméně energie (mimo sluneční záření), měly by umožňovat jednoduché řízení, být přizpůsobivé a atraktivní z ekologického a estetického hlediska. Tyto systémy mohou být navrženy pro práci ve většině městských podmínek, od prostorů s tvrdým povrchem po krajiny s měkkým povrchem, a mohou zahrnovat řadu různých prvků a způsobů řízení:

  • Filtrační pásy a příkopy
  • Propustné povrchy a filtrační odtok
  • Infiltrační prostředky
  • Nádrže a rybníky

Jak Tensar dokáže pomoci

Tensar má řadu výrobků, které mohou prokázat své místo v systémech  SUDS. V podstatě spadají do dvou kategorií:

Strukturální zlepšení porézních povrchů: pomocí inovativních geomříží Tensar jako SC Intergrid™, které mechanicky stabilizují základy propustných povrchů.

Protierozní ochrana kanálů: pomocí nejrůznějších  protierozních rohoží pro příkopy a jezírka, včetně rohože Tensar Mat, napomáhá obnovení přirozené vegetace a poté  zvyšuje odolnosti vůči erozi  u příležitostných záplav

Need help?