Down to content

Výstavba skládky

Vaše výhody

Tensar systémy jednoosých a TriAx® gemříží prokázaly svou všestrannost při výstavbě skládek, protože se používají různými způsoby k dosažení stabilního a bezpečného řešení:

  • Výztužné výstelkové materiály (včetně geomembrán nebo jílových bariér či kompozitních výstelek), aby nedošlo k poškození
  • Zvětšení volného skladovacího prostoru jako např. lomy se strmými stěnami
  • Ochrana při deformacích a sesedání
  • Ochrana proti sesuvům na svazích a vrstvách zeminy
  • Umožňuje svislé rozšíření skládky nad existující skládkou odpadu
  • Výstavba úsporných mechanicky stabilizovaných přístupových komunikací s nízkou údržbou

Skládky odpadů s technickou inovací od Tensaru

Moderně konstruované skládky musejí být nejen bezpečně vybudovány, ale musejí rovněž být v souladu s platnými předpisy za použití dlouhodobých a šetrných řešení k životnímu prostředí.

Primární aplikace pro skládky

Inovační systémy Tensar najdou využití  v rámci výstavby skládky. Toto jsou hlavní oblasti využití:

 

Stabilizace vrstvy zeminy, aby se zabránilo sesuvům na svazích v důsledku dočasného zatížení z drenážních materiálů pro výluhy nebo jako svažující se překryvný systém,  který odolá váze drenáží a horní krycí vrstvy zeminy

Zvyšování kapacity skládky  (známé rovněž jako ‘piggy-backing’ - vrstvení), které předpokládá umístění nové skládky nad starou, takže dolní výstelka musí zachovat svou celistvost oproti nerovnoměrnému sedání starého odpadu pod ní

Podpora výstelky skládky je nutná tehdy, jestliže má substrát strmý nepravidelný profil povrchu, jako např. v bývalých lomech,  a vytváří hladký profil pro systém vystelkování při současném maximálním využití prázdného prostoru. Strmé hráze z vyztužené zeminy lze rovněž postavit  tak, aby tvořily vnitřní zdi buňky.

Need help?