Down to content

Vyztužování asfaltových vrstev

Omezení reflexních trhlin pomocí Tensaru 

Reflexní trhliny v asfaltových vozovkách se obecně vyskytují nad spoji podkladových betonových panelů nebo nad trhlinami v chemicky stabilizovaných podkladních vrstvách. Můžou se také vytvořit při teplotním smršťování a roztahování asfaltu nebo vlivem dopravy. Dále se objevuji při rozšiřování komunikací v místě na napojení nových a starých konstrukčních vrstev v případě nerovnoměrného sedání.

 

Jak geomříže a geokompozity Tensar pro vyztužování asfaltu mohou pomoci

Geomříže Tensar pro vyztužování asfaltu vzájemně spolupůsobí s asfaltovou vrstvou s cílem zvýšení tahové tuhosti, omezení deformace asfaltové vrstvy a snížení rozvoje trhlin (jestliže i přesto se vytvoří trhliny, jsou často mnohem menší). Geomříže pro vyztužování asfaltu mohou také zredukovat vyjetí kolejí na směsích s nízkou tuhostí, kdy vozovka je podrobena pomalé, těžké kolové zátěži při vysokých teplotách. U kompozitů do asfaltu jsou geomříže spojené s netkanou geotextilií, která absorbuje asfalt ze spojovacího postřiku a také může působit jako membrána redukující napětí (Stress Absorbing Membrane Interlayer, SAMI). Geotextilie může také působit jako zábrana proti pronikání vody do nižších vrstev vozovky.

Jak geomříže a geokompozity Tensar pro vyztužování asfaltu mohou pomoci

Geomříže Tensar pro vyztužování asfaltu vzájemně spolupůsobí s asfaltovou vrstvou s cílem zvýšení tahové tuhosti, omezení deformace asfaltové vrstvy a snížení rozvoje trhlin (jestliže i přesto se vytvoří trhliny, jsou často mnohem menší).

Přínosy

  • Ochrana proti reflexním trhlinám: asfaltové vyztužení může snížit rozvoj trhlin v povrchové vrstvě vyvolaných pohybem, ohybem a střihem betonového bloku nebo podkladní vrstvy spojené cementem. Efekt membrány redukující napětí (SAMI) může rovněž snížit napětí v překryvné vrstvě vozovky.
  • Redukce únavových trhlin: vyztužení může snížit tahovou deformaci ve spodní části asfaltové vrstvy vedoucí k trhlinám
  • Regulace vzniku trhlin v důsledku nerovnoměrnému sedání:při rozšiřování vozovek mohou geomříže Tensar TriAx použité ke stabilizaci nové nestmelené vrstvy kameniva společně s vysokým modulem vyztužené asfaltové vrstvy snížit podélné trhliny způsobené nerovnoměrným sedáním
  • Redukce vyjíždění kolejí: aplikace geomříže, která je mechanicky spojena (zazubena) s asfaltem, může omezit příčné pohyby spojované s vyježděním kolejí ve vozovce ze směsí s nízkou tuhost

Osvědčené řešení

Za posledních 25 let byly systémy Tensar pro vyztužování a stabilizaci asfaltu podrobovány rozsáhlému nezávislému výzkumu a testování v mnoha předních mezinárodních institucích, včetně Nottinghamské univerzity ve Velké Británii s využitím provozních zkušeností získaných na mnoha monitorovaných instalacích v četných zemích.

Need help?