Down to content

Zakládání

Vytvoření stabilních základů pro násypy postavené na málo únosném podloží je běžný problém u mnoha projektů. Odtěžení a výměna slabého podloží není obvyklý průchodným řešením z důvodů nákladů a ekologie, ale technologie Tensar nabízí ideální ekonomicky efektivní řešení pro vyztužení základové škáry násypu při použití geotextilií Basetex, systému geomatrací TensarTech® Stratum™ nebo tam, kde je připuštěno pouze minimální sedání, roznášecí platformu Load Transfer Platform (LTP) umístěnou na pilotách.

Vaše výhody

Tensar má mnoho let zkušeností jako odborník v oblasti zlepšování podloží,
s osvědčenými, spolehlivými a stabilními řešeními, která vám mohou pomoci:

  • Zkrátit doby výstavby
  • Snížit náklady, žádné betonové základové desky nebo rošty
  • Omezit nebo minimalizovat sedání
  • Zajistit bezpečný přístup

Pevnější základy s Tensarem

Tensar má mnoho let zkušeností jako odborník v oblasti zlepšování podloží, s osvědčenými, spolehlivými a stabilními řešeními, která vám mohou pomoci omezit nebo minimalizovat sedání.

V závislosti na charakteru místa a požadavcích projektu Tensar může pomoci s dvěma různými typy zakládání:

Need help?