Down to content

Zlepšování podloží

V téměř každém stavebním projektu je obvykle práce s málo únosným nebo nehomogenním podložím značnou výzvou. Avšak technologie Tensaru a know-how v oboru stabilizace zeminy nejen zlepšuje účinnost, ale je také osvědčeným způsobem na snížení nákladů a ekologických dopadů. Naše inovační geomříže TriAx® s téměř rovnoměrnou 360°  tahovou tuhostí jsou navrženy tak, aby poskytly účinné omezení pohybu zrnité výplně  a vytvořily tak tuhou mechanicky stabilizovanou vrstvu, schopnou snížit nerovnoměrné sedání a při tom zmenšit hloubku výplní vozovek, překrýt měkká místa v podloží a zvýšit únosnost.

Jaké výhody můžete získat

Stabilizací zrnitých a nehomogenních podkladních vrstev pomocí geomříží TriAx®,  může technologie Tensaru přispět vašemu projektu:

  • Snížení tloušťky vrstvy: překrývací a podkladní vrstvy lze redukovat až na 50% bez ztráty účinnosti s úsporou materiálů a bagrování
  • Snížení stavebních uhlíkových emisí: až o 50%
  • Zvýšení životnosti: mechanicky stabilizovaná vrstva s geomříží TriAx  může prodloužit životnost nezpevněné cesty trojnásobně  nebo více při snížení nákladů na dlouhodobou údržbu až o 50%
  • Zvýšení únosnosti: schopnost mechanicky stabilizované vrstvy s geomříží TriAx  rozložit zatížení může zvýšit únosnost pracovních ploch pro těžké pásové stroje jako jsou jeřáby a pilotovací soustavy
  • Omezení nerovnoměrného sedání: při značně nehomogenním podloží, geomříže TriAx mohou pomoci rovnoměrněji podporovat podkladní vrstvu
  • Překrytí měkkých míst v podloží: geomříže Tensar TriAx podporují bezpečné umístění a instalaci krycích vrstev zeminy při zakrývání odkališť a skládek průmyslového odpadu
  • Překlenutí dutin: lze vybudovat vyztuženou desku pomocí dvojosých geomříží Tensar k překlenutí dutin, které mohou vznikat například v poddolovaných územích náchylných k propadání.  Tato krátkodobá aplikace zvýrazní přítomnost dutin předtím než budou  trvale opraveny

Málo únosné nebo nehomogenní podloží? Geomříže Tensar poskytnou odpověď

Naše inovační geomříže TriAx® s téměř rovnoměrnou 360° tahovou tuhostí jsou navrženy tak, aby poskytly účinné omezení pohybu zrnité výplně a vytvořily tak tuhou mechanicky stabilizovanou vrstvu.

Cokoli projektujete, můžeme pomoci

Více než 30 let inovačních řešení stabilizace podloží Tensaru se osvědčilo jako ideální pro mnoho druhů stavebních projektů včetně zpevněných a nezpevněných cest, parkovišť, letištních ploch, vozovek pro těžký provoz (takových jako kontejnerové přístavy) a pracovních plošin.  Je dostupná široká škála případových studií a brožur. 

Můžeme poskytnout také plnou technickou podporu včetně odborných konzultací, specifikací, výkresů, certifikovaných návrhů a podrobné cenové kalkulace. Pravidelně pořádáme bezplatné workshopy na téma stabilizace podloží v mnoha zemích po dobu celého roku. Ke zjištění dalších informací nebo získání rychlé pomoci pro váš projekt stáhněte náš formulář k řešení stabilizace podloží.

Need help?