Down to content

Zpevněné vozovky a plochy

Stále větší důraz se u projektů klade na velké úspory nákladů, času a uhlíkových emisí. A když dojde na stavbu nových silnic a parkovišť, zejména nad měkkým  podložím, Tensar má odpověď.  Tahová tuhost po celých 360°  a trojúhelníkové otvory geomříží Tensar TriAx® zachycují částice podkladní vrstvy na místě a vytvářejí mechanicky stabilizovanou vrstvu s vynikajícími parametry v podmínkách dopravní zátěže. To znamená, že lze výrazně snížit tloušťku zrnité vrstvy, někdy až o 50%,  a v některých případech i hloubku výkopu a objem vytěžené zeminy. Vícenásobné vrstvy TriAx® lze použít také k omezení nerovnoměrného sedání na nestejnorodém podloží.

Víc cest z vašeho rozpočtu na údržbu

S omezeným rozpočtem je třeba zvýšit poměr ceny a výkonu v oblasti údržby silnic. Jednoduchá odpověď? Provést opatření ke snížení objemu budoucí údržby už během výstavby cesty nebo její opravy. Při tom Tensar dokáže pomoci. Při používání  geomříží TriAx® k mechanické stabilizaci nestmelených vrstev u nových cest a  k vyztužování asfaltových vrstev  v případě povrchů, k rozšiřování cest a opravám, naše výrobky prokázaly dlouhodobou odolnost, omezení únavových a reflexních trhlin  a prodloužení doby mezi údržbou.

 

Kde Tensar dokáže pomoci

Technologie Tensar řeší klíčová témata v oblasti výstavby a údržby cest:

Strukturální zlepšení při používání systému Tensar Spectra Pavement Optimisation. Lidé a firmy, které se zabývají údržbou cest, mohou počítat se sníženými náklady na výstavbu a údržbu. 

 

Zpevněné vozovky a plochy

Kdy částice zrnitého materiálu se zaklíní do trojúhelníkových otvorů, žebra geomříže TriAx zamezí pohybu zrn, vytvoří se mechanicky stabilizovaná vrstva vyznačující se vynikajícími parametry v podmínkách dopravního zatížení. 


Výhody

Při více než 30 letech praxe na projektech po celém světě mezi prokázané výhody systémů Tensar patří:

  • Snížení  tloušťky nestmelené  zrnité vrstvy
  • Vyšší únosnost
  • Nižší objem výkopových prací
  • Nižší dlouhodobé náklady 
  • Snížení stavebních emisí CO2
  • Omezení reflexních a únavových trhliny
  • Prodloužená strukturální životnost vozovky
  • Software TensarPave na optimalizaci technických návrhů

Need help?