Down to content

Strukturální zlepšení - Paved

Introducing structural improvement to new paved roads or parking areas by mechanical stabilisation of the unbound layers can have several advantages. Using the Tensar Spectra Pavement Optimsation System. The trafficking performance of a road can be increased as well as providing opportunities to reduce the thickness of unbound capping, sub-base and asphalt layers. Increasing traffic capacity can have a positive effect on whole life costs such as maintenance and rehabilitation.

Z krátkodobého hlediska systém pomůže během výstavby výrazně snížit tloušťku nestmeleného překrytí nebo podkladní vrstvy, objem výkopových prací a vytěžené zeminy, což umožní značné úspory nákladů, času a uhlíkových emisí. V případě různorodého podloží může omezit důsledky nerovnoměrného sedání (zejména při použití více vrstev geomříží). Z dlouhodobého hlediska může upravená struktura zabránit vzniku únavových trhlin a rozpadu, což prodlouží životnost vozovky.

Jak geomříže mohou pomoci

Geomříže Tensar TriAx® mechanicky stabilizují nestmelenou zrnitou výplň použitou ve spodní části konstrukce vozovky. Díky svému jedinečnému tvaru, zrnité části výplně se zazubí v trojúhelníkových otvorech a vytvoří tak mechanicky stabilizovanou vrstvu. Geomříže TriAx® mají vysokou tahovou tuhost, což představuje účinnou tuhou kompozitní vrstvu s vynikajícími výsledky při dopravním zatížení, přesto požadující méně zrnitého zásypu než tradiční konstrukce. Na vozovkách, kde se vytvářejí koleje v podloží  během výstavby, tyto zůstávají po celou dobu životnosti vozovky a působí jako jímky, které zachycují vodu a mohou vést k místnímu změkčení a předčasnému poškození vozovky. Geomříže Tensar se osvědčily jako prevence takových kolejí v podloží.


Zlepšení účinnosti a snížení nákladů

Using the Tensar Spectra Pavement Optimisation system, the trafficking performance of a road can be increased as well as providing opportunities to reduce the thickness of unbound capping, sub-base and asphalt layers.

Výhody

Používání  geomříží TriAx® během stavby může znamenat značné výhody oproti řešení bez vyztužení:

Nižší tloušťka vrstvy: nestmelená zrnitá vrstva se může snížit až o 50% bez ztráty účinnosti. To může rovněž znamenat, že bude nutno odtěžit  méně měkké půdy z podloží 

Delší životnost: s lepší únosností, zabráněním tvorby kolejí v podloží a kontrolou nerovnoměrného sedání se může zvýšit životnost celé vozovky.


Dlouhodobé úspory nákladů: méně výkopových prací a využívání přírodního kameniva může snížit náklady na výstavbu a stavební emise CO2, přičemž plynulejší výstavba a lepší životnost daného řešení znamenají dlouhodobé úspory

Prevence nerovnoměrného sedání: v případě velmi nehomogenního podloží nebo při rozšiřování silnic a stabilizaci nestmelené vrstvy díky geomřížím Tensar TriAx® můžete zabránit nerovnoměrnému sedání a předčasným trhlinám


Ať je váš projekt jakýkoliv, pomůžeme vám

Inovační technologie Tensaru se  osvědčila v řadě projektů po celém světě, máme k dispozici velký počet případových studií a prospektů. Tensar vyvinul výkonný software TensarPave™ umožňující projektantům dosahovat optimální řešení pro konkrétní podmínky daného projektu. Náš zkušený tým stavebních inženýrů nabízí také odborné poradenství, specifikace, výkresy, ověřené návrhy a podrobné informace o cenách; pravidelně pořádáme bezplatné pracovní semináře po celém světě.


Need help?

Product Literature