Down to content

Železnice

Tensar pro rekonstrukci a údržbu konstrukčních vrstev železničního spodku

Geomříže Tensar schválené společností Network Rail ve Velké Británii a státními železničními úřady po celém světě, byly  během posledních 30 let předmětem rozsáhlého výzkumu, který prokázal, že mohou:

  • Zlepšit stabilitu geometrické polohy koleje (asi třikrát) 
  • Snížit velikost sedání koleje
  • Redukovat rozpad kameniva kolejového lože
  • Prodloužit interval údržby
  • Stabilizovat kolejové lože déle než 20 let 

Snížení doby výstavby a nákladů u nových tratí

Tensar can also play an important role in the construction of new track, especially over weak formation. Incorporating Tensar TriAx geogrids in and around the sub-ballast layer means you can significantly reduce its thickness while maintaining the same bearing capacity, thus saving time and reducing costs.

Tensar má odpověď pro základy nových železničních násypů

V případě, že násypy je nutno vybudovat na málo únosném podloží, lze použit systém geobuňkových matrací TensarTech Stratum Celluar Mattress k dosažení stability a k omezení nerovnoměrného sedání. Jestliže nejde připustit sedání nebo není dostatek času na konsolidaci potom naše Load Transfer Platform  - roznášení platforma na pilotách, nebo vibro-betonových pilířích (VCC) / Franki pilotách je jednoduchou alternativou k drahým betonovým základovým deskám a  roštům.

Snížení stavebních nákladů a nákladů na údržbu použitím Technologie Tensar

Tensar nabízí železničním inženýrům rychlé, ekonomické a osvědčené řešení - geomříže jež mechanicky stabilizují kolejové lože, a  tímto redukují změnu geometrické polohy kolejí, nebo  geomříže stabilizují konstrukční vrstvu za účelem zvýšení únosností železničních tratí.

Tensar má také odpověď na stabilitu opěrných zdí a svahů

Mnoho nových železničních projektů obsahuje výstavbu mostních opěr, křídel, opěrných stěn a strmých násypových svahů. Tensar má také rozsáhle zkušenosti v těchto oblastech s řadou osvědčených a atraktivních systémů na jejich výstavbu.

Need help?