Down to content

Armáda

Při každé vojenské operací - zvláště při výstavbě - má rychlost zásadní význam. A to je přesně to, co vám poskytuje technologie Tensar. Ať už v terénu nebo na základně, naše technologie geomříží kombinuje praktická a efektivní řešení s využitím místních materiálů pro rychlou reakci na jakoukoliv situaci.

Trvalé instalace

Tensar je odborníkem na záležitosti stabilizace terénu v oblastech s málo únosným nebo nehomogenním podložím. Už od dob konfliktu na Falklandských ostrovech v r. 1982 se naše technologie geomříží využívá při stavbách vojenských zařízení. Technologie pomáhá omezit na minimum dobu výstavby a v co největší míře využívat místní materiály. Patří mezi ně výstavba letištních drah, přistávacích prostor a protihlukových bariér i dalších - a také vyztužení asfaltových povrchů za účelem prodloužení životnosti existujících instalací. Dokonce jsme upravili verzi našeho projekčního software TensarPave speciálně pro vojenské použití.


Rychlé nasazení

Existuje řada způsobů, jak inovační geomříže Tensar mohou zkrátit dobu výstavby:

  • Mohou dostatečně stabilizovat měkké podloží, aby se snížila tloušťka zrnité vrstvy v cestách a rovněž se snížil objem odtěžované zeminy
  • Mohou být použity ke zlepšení dostupnosti staveniště a zvýšení únosnosti pracovních plošin, čímž přispívají k bezpečnosti a zkrácení času na stavbě
  • Nerovnoměrné sedání lze omezit a lze překrýt slabé vrstvy, aby vznikl pevný povrch kdekoliv, kde je potřeba
  • Lze snadno a rychle vytvořit stabilní násypy
  • Umožňují jako výplň použít materiál ze staveniště, což snižuje objem přiváženého materiálu

Od přístupových cest až po polní letiště - Tensar má odpověď

V terénu i na základně, technologie Tensar kombinuje jednoduché a účinné řešení s místními materiály 

Ať už potřebujete cokoliv, Tensar pomůže

Tensar má širokou praxi ve vojenských a civilních projektech po celém světě, k dispozici máme celou řadu případových studií. Další informace získáte jednoduše pomocí odkazů v horní části stránky. Náš zkušený tým stavebních inženýrů nabízí také odborné poradenství, specifikace, výkresy, ověřené návrhy a podrobné cenové informace. Konkrétní služby jsou k dispozici na smluvním základě.

Need help?