Down to content

Bytová výstavba

Rychlé opěrné zdi

Násypy a opěrné zdi mohou opravdu pomoci při maximálním využití dostupného pozemku. Naše opěrné konstrukce TensarTech oproti tradičním metodám nabízejí několik předností:

  • Protože nejsou nutné speciální odborné dovednosti, lze systém instalovat rychle a jednoduše a přitom zkrátit dobu výstavby a snížit náklady
  • Kombinace modulárních betonových bloků a výztužných geomříží je odolná a pevná a nabízí atestovanou projektovou životnost až 120 let
  • Vysoké opěrné zdi lze obvykle dále rozšiřovat bez velkých základů, jeřábů nebo bednění, což umožní úsporu nákladů a materiálu
  • K dispozici máme řadu atraktivních barev a povrchových úprav

Vytvoření stabilní základny pro cesty

Slabé nebo nehomogenní podloží může představovat značnou výzvu při výstavbě cest. Nicméně instalací mechanicky stabilizované vrstvy pomocí geomříží Tensar lze získat značné výhody z hlediska nákladů, času a  vlivu na životní prostředí

  • Překryvné a podkladní vrstvy se mohou snížit až o 50% bez ztráty účinnosti, což snižuje náklady na zásypový materiál  a odtěžení zeminy,  dobu na staveništi a stavební emise CO2 
  • Nerovnoměrné sedání na proměnlivých půdách může být omezeno díky použití geomříží k vytvoření ohebné tuhé platformy
  • Geomříže mohou zlepšit přístup na staveniště  a zvýšit únosnost pracovních plošin, což podporuje bezpečnost při zachování úsporných řešení

Přínos pro životní prostředí

Méně času na místě výstavby,  méně zemních prací a zrnitého materiálu, technologie Tensar může nabídnout osvědčená řešení ke snížení emisí CO2 ve srovnání s konvenčními metodami. A ekologický přínos se ještě zvýší, jestliže bude jako zásypová výplň použit recyklovaný materiál ze staveniště vyztužený geomříží Tensar – nemluvě o úsporách nákladů díky tomu, že nebylo nutné odvážet odtěženou zeminu nebo použít drahý zrnitý materiál.

Časově úsporná technologie pro bytovou výstavbu od společnosti Tensar

Technologie Tensar umožní co nejvíce využít dostupnou půdu, urychlit výstavbu a snížit náklady a spotřebu materiálu.

Ať je váš projekt jakýkoliv, projekt společnosti Tensar vám může pomoci

TensarTech Systémy byly začleněny do mnoha projektů bytové výstavby na celém světě, k dispozici máme celou řadu případových studií. Další informace získáte jednoduše pomocí odkazů v horní části stránky. Náš zkušený tým stavebních inženýrů může poskytnout odbornou radu, specifikace, kresby, ověřené projekty a podrobné údaje o cenách; pravidelně pořádáme bezplatné pracovní semináře po celém Spojeném království.

Need help?