Down to content

Cesty a dálnice

Od hlavních dálnic až po dočasné komunikace, technologie geomříží Tensar představuje ověřené řešení problémů při stabilizaci podloží, prodloužení životnosti vozovky, opravách a rekonstrukcích, což vám pomůže při řízení stavebních nákladů a lepší životnosti vašich cest. Našich 30 let praxe se rovněž týká projektování a dodávek vyztužených mostních opěr, opěrných zdí a násypů.

Vytvoření stabilního základu silnic

Málo únosné nebo proměnlivé podloží může představovat značnou výzvu v silničním stavitelství. Ale vytvořením mechanicky stabilizované vrstvy pomocí geomříží Tensar lze dojít k značným výhodám z hlediska nákladů. doby výstavby a vlivu na životní prostředí.

  • Překryvné a podkladní vrstvy mohu být redukovány až o 50% bez ztráty účinnosti, což snižuje náklady na zásypový materiál a odtěžení,  dobu na stavbě a stavební emise CO2
  • Nerovnoměrné sedání na proměnlivém podloží může být omezeno použitím vrstvy geomříží pro vytvoření ohebné tuhé plošiny
  • Geomříže lze využít pro zlepšení přístupu na staveniště a ke zvýšení únosnosti pracovních plošin pro pásová zařízení, podporovat bezpečnost  při zachování úsporných řešení

Zmírnění břemena údržby

Díky mechanicky stabilizované vrstvy lze prodloužit životnost cesty trojnásobně i více, což snižuje dlouhodobé náklady na údržbu. Ve skutečnosti se odhaduje, že snížení nákladů na cesty a rekonstrukce může vést k více než 50% úsporám ročního rozpočtu na údržbu vozovek.  Asfaltové výztužné systémy Tensar jsou navrženy tak, aby řešily problémy vozovky jako například reflexní a únavové trhliny.

Tensar má také odpověď pro opěrné zdi a strmé násypy

Mnohé projekty dálnic zahrnují výstavbu zdí, násypů, mostních opěr a dalších prvků. Tensar má také rozsáhlé zkušenosti v těchto oblastech, nabízí specifické systémy  pro stavbu zdí a násypů i protierozní ochranu.

Snížení doby výstavby a nákladů, zvýšení celoživotních výhod

Technologie s geomřížemi Tensar představuje ověřené řešení problémů při stabilizaci podloží, prodloužení životnosti vozovky, opravách a rekonstrukcích, což vám pomůže při řízení stavebních nákladů a lepší životnosti vašich cest.

Základy násypů

Jestliže je nutné postavit násyp na poměrně špatném podloží, Tensar Basetex může poskytnout nutnou stabilitu, případně lze použít systém TensarTech Stratum k dosažení stability a omezení nerovnoměrného sedání. Pokud nelze připustit sedání nebo není dostatek času pro sedání, potom naše roznášení platforma na pilotách nebo Rammed Aggregate pilíře jsou jednoduchou alternativou k nákladným betonovým roštům nebo základovým pásům.

Need help?