Down to content

Komerční a průmyslová výstavba

Stabilizace od začátku

Nezáleží zda stavíme na velmi měkkém nebo proměnlivém podloží, vytvořením mechanicky stabilizované vrstvy pomocí geomříží Tensar  pro vozovky a jiné oblasti (zpevněné a nezpevněné) nebo pracovní plošiny můžeme dosáhnout podstatných přínosů:

  • Krycí a podkladné  vrstvy lze redukovat až o 50% bez ztráty účinnosti se snížením materiálových a výkopových nákladů, doby výstavby a emisí CO2 
  • Lze se vyhnout drahému odstraňování a ukládání kontaminované půdy mimo stavbu
  • Nerovnoměrné sedání v proměnlivých půdách lze snížit použitím několika vrstev geomříží a takto vytvořit tuhou vrstvu pro roznos zatížení
  • Použitím materiálu vytěženého na místě jako výplně se snižuje objem odpadů
  • Geomříže lze využit ke zlepšení přístupu a zvýšení únosnosti pracovních plošin pro pásové instalace, zmenšit výplně a zlepšit bezpečnost
  • Únosnost propustných vozovek lze zvýšit aplikací výztužné geomříže v podkladní vrstvě

Pevné základy

Zkušenosti Tensar se zlepšováním podloží zahrnují také návrh roznášecích platforem na pilotách nebo štěrkových pilířích, které v případě  podlah mohou snížit jejich projektové rozpětí a významně snížit potřebu ocelové výztuže (od žebírkových tyči po ocelové sítě). Toto umožní ušetřit nákladné armování a významně zrychlí stavební práce.

Tensar umí také řešit opěrné stěny a strmé násypy

Použití opěrných zdí a strmých svahů může znamenat podstatný rozdíl ohledně stavebního místa jež je k dispozici. Naše TensarTech systémy mohou usnadnit stavbu ekologicky atraktivních svahů a vysokých opěrných zdí bez větších nákladů na základy, přičemž Tensar RollMax zachytí vrchní půdu na nově vytvořených svazích.

Technologie Tensar - minimální doba výstavby, optimální využití půdy

S využitím know-how Tensaru při stabilizaci podkladních vrstev a vyztužování zemních konstrukcí můžete minimalizovat dobu výstavby a zlepšit využití území, které je k dispozici.

Ochrana proti erozi - udržuje zeleň

Svahy, odvodňovací mokřiny a vodní komunikace lze vylepšit použitím buď trvalých nebo biologicky rozložitelných protierozních výrobků. Tensar má řadu osvědčených, udržitelných, technických produktů k založení a udržování přirozeně zelených ploch.

Need help?