Down to content

Letiště

Od obnovy nových pojezdových a přistávacích drah až po záchytné stěny a zvukové zábrany je Technologie Tensar  schopná nabídnout ekonomicky a ekologicky vhodná řešení pro letiště a přistávací plochy. Skutečně, máme mnohaletou zkušenost se snižováním stavebních nákladů a minimalizací údržby.

Málo únosné podloží? Tensar má odpověď

Letištní vozovky je občas třeba stavět na měkkém podloží - což způsobuje značné problémy inženýrům. Geomříže Tensar mohou zpevnit slabé podloží a regulovat nerovnoměrné sedání tak, že vytvoří mechanicky stabilizovanou vrstvu pro přistávací a pojezdové dráhy schopné snášet vysokou zátěž od pohybu letadel, přičemž redukují potřebu kameniva, prodlužují životnost a vytvářejí potenciál pro významné přínosy z hlediska nákladů, času a ekologie.

Obnova povrchu přistávacích a pojezdových drah

Tam, kde stávající přistávací dráhy jsou náchylné k šíření reflexních nebo únavových trhlin a potřebují obnovit povrch, mohou Tensar systémy vyztužování asfaltu být ideálním řešením a lze je položit na většinu existujících povrchů. Geomříže Tensar k vyztužení asfaltových vrstev jsou schopné zabránit šíření trhlin a zpevnit kompozitní výrobky. Mohou dále zamezit průniku vody, čímž prodlužují životnost asfaltového povrhu a snižují budoucí náklady na údržbu. Tato vlastnost nízké propustnosti může být rovněž užitečná v případě rozlití paliva.

Stavění zábran

V zastavěných nebo ekologicky citlivých oblastech se mohou používat strmé zemní hráze jako vizuální, nárazové nebo zvukové zábrany. Systémy opěrných konstrukcí TensarTech nejen mohou vytvořit stabilní zábranu, nýbrž také dovolí možné použití místně získaných materiálů jako výplně - čímž zvyšují ekologický přínos. Další systémy nabízejí protierozní ochranu v místech ohrožených rychlým pohybem vzduchu od motorů letadel, jak rovněž u odvodňovacích kanálů a příkopů.

Geomříže Tensar mohou zpevnit slabé podloží a regulovat nerovnoměrné sedání tak, že vytvoří mechanicky stabilizovanou vrstvu pro přistávací a pojezdové dráhy schopné snášet vysokou zátěž od pohybu letadel.

Cokoli projektujete, návrh Tensaru může pomoci

Technologie Tensar se podílí na letištních projektech na celém světě a k dispozici je celá řada případových studií. Jednoduše klikněte na odkazy v horní části stránky, abyste zjistili víc. Náš zkušený tým stavebních inženýrů nabízí také odborné konzultace, specifikace, výkresy, certifikované návrhy a podrobné cenové kalkulace. Pravidelně pořádáme také bezplatné workshopy.

Need help?