Down to content

Mořské a vodní cesty

Ať už jde o řeku, jezero nebo moře, stavba na jejich březích může představovat neobvyklé problémy. Ale pomocí geomříží, výrobků protierozní ochrany a systémů TensarTech wall, mohou stavební inženýři navrhnout spolehlivé, pružné a ekologicky výhodné systémy ochrany proti záplavám. Tyto systémy   ve srovnání s tradičními metodami mohou až o polovinu snížit náklady a spotřebu času.

Jednoduché, úsporné a ekologicky šetrné nábřežní konstrukce a říční zdi

Systémy TensarTech Wall umožňují relativně snadnou a rychlou instalaci,  skládají se ze zeminy vyztužené geomřížemi v zadní části konstrukce a  modulárních betonových čelních bloků.


  • V porovnání s železobetonovými konstrukcemi může dojít k úspoře stavebních nákladů a času až o 50%
  • Lze je postavit bez podpěr  a často bez zvedání jeřábem
  • Jako stavební výplň lze použít materiál získaný na staveništi, což povede k dalšímu snížení nákladů a dopadu na životní prostředí
  • K dispozici je pestrý výběr atraktivních povrchových úprav a lícové bloky lze vyrábět v továrně nebo odlévat přímo na místě
  • Vysoce trvanlivé, s projektovanou životností 120 let

Projektováno na náročné podmínky ochrany pobřeží

Systém TensarTech Marine Wall zahrnuje mohutné betonové čelní bloky, které lze odlít přímo na místě s počátečními částmi geomříží zalitými do zadní části bloků. Jakmile instalace začne, hlavní část geomříží se pak jednoduše připojí k počáteční části mříží pomocí spojek bodkin. Tento systém je určen pro ochranu pobřeží vystaveného silnému nárazu vln.

Vnitrozemské vodní cesty

Opěrné zdi pro vodní cesty, které nejsou vystaveny působení vln, mohou být postaveny pomocí jednoho ze systému TensarTech Wall skládajícího se z modulárních bloků nebo panelů, které lze nainstalovat bez jeřábů nebo podpěr. Modulární bloky jsou bezpečně připojeny k výztužné vrstvě geomříží pomocí odolné polymerové spojky.

Snadno instalovatelná technologie Tensar může snížit dobu výstavby a náklady

Ale pomocí geomříží, výrobků protierozní ochrany a systémů TensarTech Wall, mohou stavební inženýři navrhnout spolehlivé, pružné a ekologicky výhodné systémy ochrany proti záplavám. Tyto systémy ve srovnání s tradičními metodami mohou až o polovinu snížit náklady a spotřebu času.

Protierozní ochrana

V případně vnitrozemských vodních toků a ploch (řeky, jezera, přehrady, odvodňovací kanály) často poskytuje adekvátní ochranu před erozí půdy přírodní vegetace. Ale v oblastech, kde mohou se mohou tvořit záplavové vlny anebo příležitostné toky o vysokých rychlostech proudění, rohož Tensar RollMax poskytnou levnou ochrannou vrstvu, čímž se stabilizuje povrch, než se vegetace rozroste a dojde k dlouhodobému posílení kořenového systému. North American Green, člen skupiny Tensar, nabízí komplexní protierozní řešení a zpevnění travnaté vrstvy.  Šíře a hloubka nabídky produktů North American Green, odborné dovednosti, pokročilé technologie podpory, služby zákazníkům a rozšiřování zeměpisného dosahu  odlišují tyto výrobky na trhu plném mnoha alternativ.

Need help?