Down to content

Těžba

Těžební průmysl je závislý na řešeních, které splňují požadavky bezpečnosti a praktičnosti při současném snižování nákladů. A to je přesně to, co technologie Tensar nabízí. Jednoduchá manipulace s výrobky umoňuje rychlou instalaci. Výrobky se snadno instalují a překonávají tak tradičný alternativy. Tensar přináší odpověď na povrchnové i podpovrchové procesy.

Podpovrchová důlní činnost

Škála důlních systémů Tensar zahrnuje široký rozsah hlubinných a tunelových aplikací:

  • Ochranné sítě zachytávající padající kamenivo–korozivzdorné polymerní geomříže Tensar Roof Mats v kombinaci s geomřížemi Tensar Mining jsou jednoduší a bezpečnější pro instalaci ve srovnání s kovovými alternativami.
  • Stěnové podhledy– na rozdíl od řetězů, mohou být podhledy Minex Rock Mesh smontovány na povrchu a snadno přepraveny do podzemí a instalovány.
  • Zajištění portálů – pevné a lehké geomříže Tensar Mining zajišťují strmý svah u portálů a zachycují padající kameny
  • Vyztužování silnic a železnic – použí trojosých geomříží Tensar zabraňuje prosedání trati a udržuje geometrii trati podle typu použitého systému

  Aplikace při povrchové těžbě

  Postupy používané při povrchové těžbě zahrnutí řadu oblastí, které mohou mít prospěch ze systémů Tensar:

  • Přístupové cesty – geomříže Tensar TriAx zlepšují únosnost nezpevněných přístupových cest a prodlužují jejich životnost. Také zabraňují jejich rozjíždění a oddalují nutnost údržby
  • Pracovní plošiny – na měkkém podloží mohou být geomříže Tensar ekonomickou cestou, jak zvýšit únosnost
  • Výsypky a portálové zdi – při budování opěrných konstrukcí ze systémů TensarTech je možné použít místní materiál jako je výrub z tunelu a tím pádem je možné snížit přepravované množství materiálu 
  • Chemické loužení na haldě – získávání cenných kovů touto cestou přináší velmi vysoké namáhání pro sběrné potrubí. Instalací trojosých geomříží Tensar lze fixovat zásyp mezi potrubím a zvýšit únosnost rudy umožňující pojezd těžkou technikou
  • Odvodnění skládek – trubky obalené geotextilií jsou chráněny proti zanášení jemnými zrny a mají významné výhody proti konvenčním drenážním systémům
  • Překrytí lagun odkališť – geomříže umožňují bezpečný pohyb hutnící techniky na výplni a urychlují tedy konsolidaci a opětovné využití
  • Ochrana proti erozi – systémy Tensar jsou velmi efektivním řešením pro udržení ornice při rekultivačních pracích

  Úspora času, stavebních nákladů a emisí CO2

  Materiály Tensar jsou lehké a mužňují snadnou manipulaci při instalaci a vedou tedy k nižším stavebním nákladům a úspoře času. S nižší staveništní dopravou při vyžším použití geosyntetických materiálů je možné snížit emisi CO2 až o 50% vůči řešení bez geosyntetik.

Zlepšete praktičnost, produktivitu a snižte provozní náklady s technologií Tensar

Technologie Tensar nabízí jednoduchou manipulaci a výrobky, které lze snadno instalovat a překonávají tradiční alternativy.

Tensar má know-how v oblasti těžby

Tensar má bohaté zkušenosti s důlní činností na celém světě. K dispozici je celá řada případových studií. Jednoduše použijte odkazy v horní části této stránky a dozvíte se více. Můžete zde zjistit celou řadu jednoduchých rad až pro plnou podporu Vašeho projektu a vzorových instalačních postupů s ohledem na konkrétní aplikaci a vztah k životnímu prostředí.

Need help?

Product Literature