Down to content

Tensar AR-G asfaltová<br> výztužná geomříž

Při opravách asfaltových vozovek je rozhodující najít způsob, jak řešit problémy jako například vznik trhlin a vyjetých kolejí. Vyztužování a stabilizace asfaltových vrstev výrobkem Tensar AR-G si dokáže poradit s těmi problémy a prodloužit životnost vozovky.

 

AR-G je kompozit skládající se z tuhé polypropylenové geomříže, která se vyznačuje velmi vysokou rozměrovou stálostí, pevností spojů a vyšší tvarem žeber; tato geomříž je dodávána již tepelně spojena s geotextilií. Geotextilie usnadňuje instalaci, působí jako plocha membrány pohlcující napětí a  dlouhodobá zábrana proti průniku vody, poté kdy je  během instalace nasycena asfaltem.  Nová asfaltová vrstva se mechanicky  spojí - zazubí - s otvory geomříže a vytvoří tak vyztuženou vozovku. Vysoká tuhost mříže při velmi nízkých úrovních napětí, v kombinaci se zazubením uvnitř asfaltové matice, poskytuje výbornou odolnost vůči trhlinám, a zvlášť únavovým trhlinám. Zlepšením účinnosti nového asfaltu, AR-G může potenciálně umožnit snížení tloušťky asfaltové vrstvy až o 35%  ve srovnání s nevyztuženými vrstvami.

Jestliže je AR-G umístěn blíž povrchu vozovky může rovněž přispět k rezistenci na tvorbu kolejí v asfaltu spojovaných s použitím směsí o nízké tvrdosti, vysokou teplotou prostředí a vleklou zátěží těžkými koly. Aby Tensar AR-G efektivně fungoval, musí na něm být umístěno minimální množství zhutněného asfalt s  tloušťkou 70 mm.  V takovém případě je Tensar AR-G typicky instalován pod ložnou vrstvu nebo podkladní vrstvu. Zde můžete vidět, jak to funguje.

 

Obnova asfaltu

S vyšší výkonností asfaltu nabízí AR-GN potenciál, aby se snížila tloušťka pokryvné vrstvy až o 30% ve srovnání s nevyztuženými vrstvami.  

Tensar AR-GN

  • Prodlužuje konstrukční životnost vozovky
  • Značná odolnost vůči únavovým trhlinám
  • Skvěle vyhovující pro použití v případě překrývání netuhých venkovských cest s nízkou tuhostí podloží nebo náchylných na oslabení zeminy kvůli jarnímu tání
  • Značná odolnost vůči reflexním trhlinám
  • Dlouhodobá úspora nákladů oproti tradičním metodám
  • Potenciální zmenšení tloušťky asfaltové vrstvy až o 35%
  • Omezují vyjíždění kolejí v asfaltu

Need help?