Down to content

Basetex - vysokopevnostní geotextilie

Tam, kde je nutné vybudovat násypy na měkkém podloží nebo na podloží, které může obsahovat podzemní dutiny se sklonem ke klesání, může vzniknout potřeba vysokopenostního vyztužení. Vysokopevnostní geotextile Tensar Basetex byly vyvinuty pro zajištění potřebné stability. Velké role lze instalovat jako jednotlivé vrstvy nebo vícenásobné vrstvy podle charakteru stavby.

Basetex se vyrábí pletením nosných vláken s pomocnými vlákny. Charakteristické vlastnosti umožňují přízi zůstat rovná, aby se dosáhlo maximální pevnosti v tahu, aniž by došlo k počátečnímu protažení běžnému u tkaných přízí. Polyester má vynikající creepové vlastnosti a vysokou mez tažnosti.

 

 

Při správné instalaci Basetex může zvýšit stabilitu násypu v případě hloubkových porušení a může se používat  ke zkrácení nebo odstranění jednotlivých fází výstavby, a tím pomoci dodržet projekt časově i rozpočtově. Pokud u projektu si nemůžete dovolit žádné výrazné sedání, násyp může potřebovat piloty,  v tomto případě lze Basetex použít k vytvoření roznášecí platformy, která zajistí, že napětí se přenese na hlavy pilot, což je rychlejší a levnější než stavba základové desky z železobetonu. V případě možných dutin, například v oblastech s důlní činností nebo náchylných k propadání, může Basetex zajistit bezpečné a včasné varování před vznikem dutin.

Spolehlivé vysokopevnostní vyztužení základů násypů.

Tam, kde je nutné vybudovat násypy na měkkém podloží nebo na podloží, které může obsahovat podzemní dutiny se sklonem ke klesání, může vzniknout potřeba vysokopenostního vyztužení. Vysokopevnostní geotextile Tensar Basetex byly vyvinuty pro zajištění potřebné stability.

Basetex- vysokopevnostní geotextilie

Basetex využívá plný rozsah zkušeností Tensaru v oblasti zlepšování podloží a náš tým zkušených inženýrů může poskytnout komplexní projekční služby pro ucelené řešení vyztužení základů.

Need help?