Down to content

Dvouosé geomříže SS

Dvouosé geomříže Tensar SS se používajív desítkách tisíc projektů po celém světě včetně silnic, pracovních plošin a zpevněných základů.

S výjimkou překlenutí dutin byly geomříže Tensar SS nahrazeny ve velké míře revoluční technologií TriAx®. Tensar TriAx geomříž poskytuje uživateli zlepšenou účinnost a větší úsporu nákladů. Další podrobnosti o TriAx®, najdete zde.

Originální geomříž

Jsou rovněž dostupné jako geokompozity, kdy geomříž je tepelně spojena s netkanou geotextilií. Geomříž Tensar SS je tuhá monolitická geomříž s celistvými spoji zajišťujícími pevnost ve dvou směrech a pravoúhlým žebrovitým průřezem s čtvercovými hranami.


Need help?