Down to content

Systém geobuňkových matrací TensarTech® Stratum®

Systém geobuňkových matrací TensarTech Stratum se používá všude, kde nové násypy jsou situovány na málo únosném a nehomogenním podloží, včetně skládek odpadů a průmyslových areálů; systém TensarTech Stratum vytváří 1 m vysoké tuhou základovou plošinu,  která zmírňuje účinky nerovnoměrného sedání, omezuje vodorovné posuvy v podloží a může zvýšit únosnost pro  větší stabilitu a rychlejší nasypání výplně. 

Systém geobuňkových matrací TensarTech Stratum tvoří ucelenou nabídku včetně komplexní podpory při projektování a výstavbě ze strany našeho týmu zkušených techniků. Mohou nabídnout vše od bezplatných návrhů na aplikaci, které zahrnují i pojištění profesní odpovědnosti za škody, takže takto snadno získáte ucelené řešení z jednoho zdroje.

     

 

Obvykle nejsou nutné zemní práce a odstraňování spodní zeminy; geobuňkové matrace se postaví přímo na měkkém  podloží a naplní se zrnitým materiálem, aby vznikla tuhá základna. Geobuňková matrace Stratum je kontinuální buněčná struktura, která se rychle sestaví přímo na stavbě,  kde geomříže  Tensar TriAx® jsou vespod a stěny tvoří jednoosé geomříže Tensar, které jsou na spojeny pomocí jednoduchých polymerových prutů nebo bodkinů. V případě potřeby po naplnění se mohou do matrace zabudovat svislé drény pro rychlejší konsolidaci. Systém geobuňkových matrací TensarTech zvyšuje stabilitu a osvědčil se při omezování  vodorovného tlaku  a prudkého sedání, a rovněž umožňuje velmi rovnoměrné a řízené sedání.

Systém geobuňkových matrací TensarTech Stratum tvoří ucelenou nabídku včetně komplexní podpory při projektování a výstavbě ze strany našeho týmu zkušených techniků. Mohou nabídnout vše od bezplatných návrhů na aplikaci, které zahrnují i pojištění profesní odpovědnosti za škody, takže takto snadno získáte ucelené řešení z jednoho zdroje.

Ucelený systém výstavby násypů v nejhorších půdních podmínkách

V případě měkkého podloží, kde drahé piloty i jiné způsoby hloubkové sanace nejsou životaschopné, znamená systém geobuňkových matrací TensarTech® Stratum™ alternativní přístup k výstavbě násypů vedoucí k úsporám nákladů a času.

Systém geobuňkových matrací TensarTech® Stratum®

 • Rychlá výstavba
 • Často odstraní nutnost výkopových prací a zpětného zásypu
 • Hodnotná alternativa pilot nebo jiných metod sanace podloží
 • Rovnoměrné a řízené sedání
 • Dokáže zlepšit únosnost měkkých podloží
 • Umožňuje příčné odvodnění ve spojení s drény
 • Snižuje ztráty na výplni do slabých základů
 • K dispozici kompletní projektové služby
 • Vše, co potřebujete, z jednoho zdroje

Need help?