Down to content

Glasstex P

Tensar Glasstex byl vyvinut pro asfaltové vrstvy s minimální kompaktní tloušťkou 40 cm; funguje nejen jako vyztužení asfaltu, ale poskytuje vysokou akumulaci napětí za malých přetvoření  a rovněž plní izolační funkci.

 

Jde o vyztužený kompozit skládající se ze svazků skelných vláken všitých do mříže na netkanou geotextilii,  vlákna mají velmi vysoký  modul tažnosti, a tím poskytují značnou pevnost při nízké úrovni napětí. Přesně díky tomu je Glasstex velmi vhodný ke vstřebávání napětí v asfaltových površích, zvláště tam, kde jde o reflexní trhliny nad prasklými podkladními vrstvami spojovanými cementem nebo spojenými betonovými bloky. 

Jakmile během instalace geotextilie nasákne asfaltem, působí rovněž jako hydroizolační vrstva, která brání průniku vlhkosti a omezí tak oslabení spodních vrstev vozovky.

Protože se technologie vyztužení asfaltu Tensar osvědčila v projektech po celém světě, máme pro ně k dispozici velký počet případových studií. Náš tým zkušených techniků vám pomůže najít ucelené řešení z jednoho zdroje.

Vyztužení tenkých asfaltových povrchů

Tensar Glasstex byl vyvinut pro asfaltové vrstvy s minimální kompaktní tloušťkou 40 cm; funguje nejen jako vyztužení asfaltu, ale poskytuje vysokou akumulaci napětí za malých přetvoření  a rovněž plní izolační funkci.

 

Glasstex P

  • Vhodné pro asfaltové povrchy o tloušťce pouhých 40 mm
  • Skelná vlákna s vysokým modulem tažnosti vyztužují povrchovou vrstvu z asfaltu
  • Tkanina impregnovaná asfaltem snižuje napětí
  • Tkanina nasycená asfaltem rovněž tvoří dlouhodobou hydroizolační bariéru
  • Zvlášť vhodné při trvalé zátěži
  • Vše, co potřebujete, z jednoho zdroje

Need help?

Product Literature