Down to content

Jednoosé geomříže Tensar RE a UX

Tensar vyvinul širokou škálu řešení používaných při výstavbě opěrných zdí, mostních opěr, strmých svahů a základových matrací v násypech, kde většina z nich spoléhá na jednu část z Tensar Technologie zejména za účelem vyztužení zeminy  a vytvoření mechanicky stabilizované vrstvy zeminy  (MSZ)  – jednoosé geomříže Tensar.

 

Existují dva druhy jednoosých geomříží vyráběných firmou Tensar, a to RE a UX, z nichž obě jsou zhotovené z vybraných druhů polyetylénu  o vysoké hustotě (HDPE). Dlouhodobé (creepové) zátěžové charakteristiky jednoosých geomříží byly rozsáhle zkoumány během posledních 30 let. Geomříže získaly nezávislé certifikáty potvrzující jejich vhodnost pro konstrukce z vyztužené zeminy s projektovanou životností 120 let. Jednoosé geomříže Tensaru jsou velmi trvanlivé a odolné. Jejich dlouhodobá pevnost a parciální faktory užívané k určení projektové stability byly náležitě ověřené a zdokumentované. Jsou k dispozici v řadě pevností, příznačné jsou pro ně dlouhé, úzké otvory a tuhými, celistvými spoji. Umožňuje to  pevné "zazubení" geomříží se zrnitým materiálem, což z nich dělá klíčovou složku v  systémech opěrných konstrukcí TensarTech. Sledováním naší konstrukční animace můžete vidět jakou zásadní úlohu geomříže mají.

Integrální spoje a tuhá příčná žebra jednoosých geomříží Tensar umožňují použít pro ten účel zhotovené konektory pro tvorbu vysoce účinného spojení  s modulovými bloky v konstrukcích opěrných zdí TensarTech. Systémy TensarTech  zahrnující jednoosé geomříže mají plnou podporu ze strany našeho týmu zkušených inženýrů, kteří vám mohou nabídnout vše až po kompletní návrh  a dodací služby, abychom Vám usnadnili nalezení nejvhodnějšího řešení pro Váš projekt.

 

Jednoosé geomříže Tensar RE a UX

Více než 30 let jsou (creepové) zátěžové charakteristiky jednoosých geomříží rozsáhle zkoumány. Geomříže získaly nezávislé certifikáty potvrzující jejich vhodnost pro konstrukce z vyztužené zeminy s projektovanou životností 120 let.

Klíčový konstrukční prvek opěrných konstrukcí TensarTech

  • Nezávisle certifikovaná dlouhodobá projektová pevnost (dokumenty British Board of Agrément a dalších organizací) 
  • Výjimečná chemická odolnost
  • Certifikovaná projektová životnost 120 let
  • Spojovací prvky bodkiny umožňují vysokou účinnost spojení jednotlivých částí
  • Jednoduchá manipulace s rolemi a instalace
  • Navrženo pro vzájemné zazubení se zeminou a zásypovými zeminami
  • Nabídka výrobků různých pevností
  • Vyrobeno v souladu s přísnými certifikovanými systémy řízení jakosti
  • K dispozici kompletní projektové služby

Need help?

Product Literature